Ajudes de menjador-transport

Hui últim dia del col.legi no ha eixit publicada al DOCV l’ordre d’AJUDES DE MENJADOR I TRANSPOT 2.016-17, a pesar d’això el col.legi reparteix hui als alumnes una circular amb instruccions. S’ha d’estar pendend de qualsevol modificació quan l’ordre es publique, i del periode de presentació de les sol.licituds, que allí vindrà marcat. Tota la informació anirem col.locant-la a la web del col.legi, així com als suros del col.legi quan estiga disponible.

Read more