Bono-llibre

Bono-llibre
Els bono-llibres arribaran al col.legi els primers dies de setembre.

Només estiguen a la nostra disposició, us informarem en el suros del carrer del col.legi  i ho anunciarem ací.
Horari de recollida en secretaria:  De 9 a 14 hores.