Candidatures sector pares-mares

Aquestes són les persones que s’han presentat com a candidats al nostre Consell escolar.

Consell escolar eleccions 2015