Novetats en les ajudes de menjador

NOVETATS!!!!!   AJUDES DE MENJADOR

Segons nova normativa de Conselleria, les ajudes

de menjador s’iniciaran des del 1r dia de classe.

Aquest curs el proper dijous 10 de setembre.

A hores d’ara al nostre centre, no s’ha comunicat

a partir de quants punts es podrà ser becari, i tampoc

s’ha publicat el llistat amb les puntuacions definitives.

PROCEDIMENT PER A FER ÚS DEL   MENJADOR

DES DEL DIA 10 DE SETEMBRE:

Per poder previndre els menús a preparar, les famílies

que vullguen fer ús del menjador aquest mes de

setembre, han de passar per la secretaria

del col.legi a partir de hui i

fins del dia 10 de setembre, a les 10 hores, per tal de

inscriure als seus fills al menjador de setembre i signar

la corresponent autorització.

En el cas que quan es faça pública la relació defintiva

de becats, no foren beneficiaris, abonaran els dies que

han fet ús del menjador, amb el procediment habitual.

http://ceiproisdecorellagandia.edu.gva.es/wp-content/uploads/2015/09/Menjador-setembre-novetats.pdf

Gandia, a 3 de setembre de 2.015

Deixa un comentari