Calendari procés d’escolarització

CALENDARI DEL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ ORDINÀRIA EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CURS 2017-18

1. Canvi de modalitat lingüística
Fins el 4 de maig

2. Publicació de les vacants als centres

El 22 de maig

Presentació dels sobres de  sol·licitud en el Centre

Del 22  al 29 de maig

3. Publicació als centres de les llistes provisionals d’alumnat admés.

El 8 de juny

4. Reclamacions davant el Consell Escolar del Centre.

Fins al 12 de juny

5. Publicació als centres de la llista definitiva de l’alumnat admés.

El 20 de juny

6. Termini de formalització de la matrícula.

Del 20 al 29 de juny

7. Termini formalització matrícula per cobrir places vacants per renúncia o excedents

30 de juny

Més informació al DOCV 8011  de 30 de març de 2017


C/ Roís de Corella, 1  GANDIA  46702            * 46004231@edu.gva.es46004231  CEIP ROÍS DE CORELLA             ( 962826685   7 962826686

ceiproisdecorellagandia.edu.gva.es

CALENDARI DEL PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ  EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  CURS 2017-18

ALUMNES ADSCRITS A L’IES MARIA ENRIQUEZ

Canvi modalitat lingüística

Fins al 12 d’abril

Formalització matrícula:

Del 20 al 29 de juny (consultar a l’IES)

OFERTA GENERAL (ALTRES IES)

Recollida i Presentació de sol·licituds

Del 22  al 31 de maig

Publicació als centres de les llistes provisionals d’admesos

12 de juliol

Publicació als centres de les llistes definitives

19 de juliol

Matriculació

Del 19 al 27 de juliol

Més informació al DOCV 8011  de 30 de març de 2017