XarxaLlibres 2.018-19

QUÈ VOL DIR BANC DE LLIBRES?  

Llig la circular repartida als alumnes: Clic ací….. Circular

DOCV de 15/06/16. Programa de reutilització de llibres de text.
Programa de Conselleria, en el que l’alumne que hi forme part tindrà cada curs escolar en Ed. Primària i Secundària, els llibres cedits de forma gratuïta, amb l’obligació de ser responsable d’ells i tornar-los en bon estat a final de curs, o comprar-los nous en cas de deteriorament o pèrdua.
No formaran part del Banc de llibres els Quaderns d’anglés: Activity Book, que seran adquirits per cada família.
QUI POT SER BENEFICIARI DEL BANC DE LLIBRES – PROCEDIMENT:
Pot ser beneficiari qualsevol alumne que ja hi forme part i torne els llibres cedits en bon estat i també aquells alumn@s  que encara no hi formen part, i entreguen la sol·licitud en secretaria, abans del dia 29 de juny per a alumnes del centre i fins al 3 de juliol de 2.018, per a noves matrícules.

La INSTÀNCIA de sol.licitud de nous sol.licitants només està disponible “online”.

Fent clic en el següent enllaç s’omplirà i després s’imprimirà:   http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp


Imprescindible saber el NIA del seu fill/a per poder omplir-la. El NIA es pot trobar en un butlletí de notes. Si no es sap, es pot passar per secretaria on se’l facilitaran.
La instància emplenada, impresa i signada, s’entregarà al col·legi, en concret a secretaria, abans  del dia 29 de juny per a alumnes del centre i fins al 3 de juliol de 2.018, per a noves matrícules.

ALUMNAT DE 1r i 2n curs d’Ed. Primària el curs que ve
El centre emetrà un “xec-llibre” a cada alumn@ que cursarà 1r i 2n curs, el curs que ve.
Amb el xec-llibre les famílies “pagaran” el lot de llibres. Els llibres podran ser comprats en qualsevol lloc que admeta el pagament amb el xec-llibre.
En aquest moment no sabem les dades en les quals el xecs-llibres estaran disponibles per a repartir.
En el moment en el que es puguen imprimir, s’informarà a les famílies.
SI ELS XECS LLIBRE, ESTAN DISPONIBLES QUAN JA HA FINALITZAT EL PERÍODE LECTIU,  ES COMUNICARÀ ALS TAULERS DEL CARRER DEL COL.LEGI,  I MITJANÇANT MITJANS “ONLINE”: Web del centre i Facebook del col·legi.
Els alumnes que cursaven 2n curs aquest any,  i ja foren integrants del banc de llibres, tindran el seu lot de 3r curs en classe en setembre. Només hauran de comprar  “Activity Book” i portar en setembre els forros que s’especifique en el full de material que es repartirà junt amb les notes finals.
La relació de llibres i material del proper curs es repartirà, com sempre,  el dia d’entrega de notes.

Deixa un comentari