XarxaLlibres 2.017-18

QUÈ VOL DIR BANC DE LLIBRES?

DOCV de 15/06/16. Programa de reutilització de llibres de text.

L’alumne que presente la instància per a formar part del banc de llibres del col.legi, tindrà el següent curs escolar els llibres cedits de forma gratuïta, amb l’obligació de ser responsable d’ells i tornar-los en bon estat a final de curs, o comprar-los nous en cas de deteriorament o pèrdua.

No formaran part del Banc de llibres els Quaderns d’anglés: Activity Book. Que seran adquirits per cada família.

QUI POT SER BENEFICIARI DEL BANC DE LLIBRES – PROCEDIMENT:
Pot ser beneficiari qualsevol alumne que encara no hi forme part, i entregue la sol·licitud a la seua tutoria, abans del dia 20 de juny.

La INSTÀNCIA de sol.licitud només està disponible “online”.

Fent clic en el següent enllaç s’omplirà i després s’imprimirà:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=P762ZvvWT7kpXZQvvwQzcbXZMS1WH1gQQpTWvwL988PnRy7ZK8QM!581358274!1496294038799?id_proc=18094


Imprescindible saber el NIA del seu fill/a per poder omplir-la. El NIA es pot trobar en un butlletí de notes. Si no es sap, es pot passar per secretaria on se’l facilitaran.

La instància emplenada, impresa i signada, s’entregarà al col·legi, en concret al tutor/a, abans del dia 20 de juny.

IMPORTANT: A partir de 3r curs d’Ed. Primària, la instància ha d’anar acompanyada de la cessió al col·legi del lot de llibres complet del curs actual.


ALUMNAT DE 1r i 2n curs d’Ed. Primària en el curs 2.017-18

El centre emetrà un “xec-llibre” a cada alumn@ que cursarà 1r i 2n curs, el curs que ve. Amb el xec-llibre les famílies “pagaran” el lot de llibres. Els llibres podran ser comprats en qualsevol lloc que admeta el pagament amb el xec-llibre, fins al 13 d’octubre.

En aquest moment no sabem les dades en les quals el xecs-llibres estaran disponibles per a repartir.
En el moment en el que es puguen imprimir, s’informarà a les famílies.

SI JA HA FINALITZAT EL PERÍODE LECTIU ES COMUNICARÀ MITJANÇANT MITJANS “ONLINE”: Web del centre i Facebook del col·legi.

Els alumnes que cursaven 2n curs aquest any,  i ja foren integrants del banc de llibres, tindran el seu lot de 3r curs en classe en setembre. Només hauran de comprar  “Activity Book”.
La relació de llibres i material del proper curs es repartirà el dia d’entrega de notes.

XARXALLIBRES 2.017-18

DOCV de 26/05/17 Programa de reutilització de llibres de text per al Curs 17-18.

*** Alumnat que  ha format part de XarxaLlibres durant aquest curs 2.016-17: Per a continuar dins del programa el proper curs, ha de deixar el lot complet de llibres  en bon estat en la seua tutoria, abans del final de curs.
NO han de presentar cap sol.licitud.  Però sí, s’omplirà un document de devolució del lot de llibres complet i en bon estat.

Si un alumn@ ha perdut o deteriorat un llibre de text, haurà de reposar-lo nou per a poder continuar sent beneficiari del Banc de llibres.

El document de devolució dels llibres serà facilitat pel centre, i  estaran marcats els llibres que ja estan al centre. Els pares el signaran i el tornaran als tutors/es, els quals tornaran a les famílies una còpia segellada.

*** Alumnat que  NO ha format part de XarxaLlibres aquest curs: Han d’omplir una sol.licitud electrònica en la web de Conselleria:  Ja operativa a 5 de juny.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=P762ZvvWT7kpXZQvvwQzcbXZMS1WH1gQQpTWvwL988PnRy7ZK8QM!581358274!1496294038799?id_proc=18094

Imprimir la sol.licitud emplenada i entregar-la al tutor/a fins el 20 de juny, junt amb l’entrega del lot complet de llibres del curs.

*** Alumnat matriculat en 1r. d’Ed. Primària, en 2.017-18: Han d’omplir una sol.licitud electrònica en la web de Conselleria: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=P762ZvvWT7kpXZQvvwQzcbXZMS1WH1gQQpTWvwL988PnRy7ZK8QM!581358274!1496294038799?id_proc=18094


Imprimir la sol.licitud emplenada i entregar-la al tutor/a fins el 20 de juny.

Omplir instància, fent clic ací:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=P762ZvvWT7kpXZQvvwQzcbXZMS1WH1gQQpTWvwL988PnRy7ZK8QM!581358274!1496294038799?id_proc=18094

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto