Reglament del menjador

El menjador escolar del centre es regula pel seu propi reglament.