Sol.licitud d’accés a ITACA família

NOTA INFORMATIVA:      ITACA “Mòdul per a famílies”

ITACA és el nou sistema d’informació centralitzat de la Conselleria d’educació, que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. :  Centres d’EducacióDocents , Pares  i Alumnes

Què és el ‘mòdul per a famílies?

El “mòdul per a famílies” és la web (https://familia.edu.gva.es) des de la que els pares o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar als pares per esta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en el mòbil o en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Major satisfacció per als pares: Acostament del centre a pares/tutors. Aquells pares que faciliten un núm. de telèfon mòbil, o adreça de correu electrònic podran rebre notificacions de notes, faltes, activitats, i altres avisos via e-mail i SMS.

Aquesta és l’adreça per a poder accedir:   https://familia.edu.gva.es

Quins requeriments de connexió s’exigeix?

Els requeriments són molt bàsics. Qualsevol ordinador amb el què es navegue habitualment per Internet és suficient. Els navegadors habituals estan suportats. La 1a vegada que connectem hem d’acceptar els certificats, ja que sí és un lloc segur.

Procediment a seguir pels pares-mares  per  a  poder tindre accés  a ITACA:

1. Omplir la instància adjunta   (És imprescindible tindre adreça electrònica) Només s’ompli una instància per família, ja que en ella  s’escriuen els noms de tots els fills que són alumnes del centre.

2. Portar la instància a secretària (en l’horari indicat), on es segellarà i li se donarà entrada.

3. Als pocs dies rebrem al nostre correu electrònic un email del programa, confirmant-nos que ja tenim l’accés operatiu.

HORARI D’ENTREGA D’INSTÀNCIES EN SECRETARIA:  De 12 a 13 hores.

NOTA INFORMATIVA: Novetats en ITACA “Mòdul per a famílies”

El “mòdul per a famílies” https://familia.edu.gva.es, incorpora  una novetat: La possibilitat de subscriure’s  a rebre informació mitjançant sms als mòbils, quan estiga disponible alguna informació.

Per poder disposar d’aquest servei s’ha de emplenar de nou una instància, on constarà el nº de telèfon mòbil.

Qualsevol pare o/ i mare interessat en aquest servei ha d’omplir i imprimir la instància,  signar-la i retornar-la a secretaria personalment o mitjançant els vostres fills-es.

Imprés per a fer la sol.licitud

  1. Clica damunt de la imatge.

  2. Ompli els espais de color blau.

  3. Imprimeix la instància   i  entrega-la  en   secretaria.

CLICA ACÍ:  Instruccions després d’entregada la instància.